suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Anpassningsträningstjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med anpassningsträning avses rådgivning, handledning och aktivering samt stöd för klienten och hens närstående då klientens sjukdom eller handikapp påverkar vardagen. Anpassningsträningen omfattar grupp- och kursverksamhet.

I rehabiliteringshandledningen samarbetar man för att hitta de tjänster som motsvarar klientens behov och passar in i hens livssituation. En rehabiliteringshandledare informer ...

Gör så här

Rehabiliteringsklienter kan komma till handledning i samband med vård eller uppföljning, med eller utan remiss, utifrån motiveringar av hälsovårdspersonal eller annan yrkesutbildad personal eller efter att klienten själv eller klientens närstående tagit kontakt.

Man kan komma med i en grupp på basis av vård- och rehabiliteringsplanen, ett besök hos en läkare eller en annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök. Man söker sig till informationsdagar och kurser planenligt enligt anvisningar som skickats hem eller utifrån ansökning som skickats hem.

För vem och på vilka villkor

Rehabiliteringshandledning är avgiftsfri för klienten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Anpassningsträningen hjälper personer med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom och deras närstående att acceptera de vardagliga problem som situationen orsakar. På samma gång får de stöd i att hitta lösningar som gör det möjligt att leva ett fullvärdigt liv.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller gruppinriktad, kortvarig eller återkommande. Träningen kan ordnas som en kurs eller till exempel ges vid hembesök. För genomförandet av anpassningsträningen upprättas en individuell plan.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023