suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Anpassning av bostad

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

I Sjundeå ansöker man om anpassning av bostad av socialhandledare och/eller fysioterapin. Anpassningen av bostaden behandlas i rehabiliteringsarbetsgruppen och enligt arbetsgruppens beslut besviljas tjänsten.

Gör så här

Kontakta socialhandledare och/eller fysioterapin i frågor som berör anpassning av bostad.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En gravt handikappad person får ersättning för nödvändiga ändringsarbeten i sin bostad. Om personen behöver redskap eller anordningar i sin bostad, ersätts skäliga kostnader för dem. Vissa välfärdsområden ersätter också ändringsarbeten i bostäder för äldre.

Ersättningsbara ändringsarbeten i bostad är bland annat vidgning av dörrar, byggande av ramper, ändringarbeten av badrum, toaletter och vattenledningar, byte av fasta möbler samt bygg- och inredningsmaterial och planering av ändringarna. Ersättningsbar utrustning är till exempel lyft- och larmanordningar. Därtill kan kommunen gratis låna ut utrustning och anordningar för långvarigt bruk till en gravt handikappad person.

Servicen tillhandahålls av

Sjundeå kommun

Ansvarig för tjänsten

Sjundeå kommun
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 20.10.2022