suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Anpassning av bostad

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Kommunen ersätter gravt handikappade för nödvändiga ändringsarbeten i dennes bostad. Kommunen ersätter även rimliga kostnader för utrustning och anordningar som en gravt handikappad behöver i sin bostad.

Ersättningsbara ändringsarbeten i bostad är bland annat vidgning av dörrar, byggande av ramper, ändringarbeten av badrum, toaletter och vattenledningar samt bygg- och inredningsmaterial och planering av ändringarna. Ersättningsbar utrustning är till exempel lyft- och larmanordningar. Därtill kan kommunen gratis låna ut utrustning och anordningar för långvarigt bruk.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravt handikappade personer ersätts för nödvändiga ändringsarbeten i dennes bostad. Även rimliga kostnader för utrustning och anordningar som personen behöver i sin bostad ersätts.

Ersättningsbara ändringsarbeten i bostad är bland annat vidgning av dörrar, byggande av ramper, ändringarbeten av badrum, toaletter och vattenledningar, byte av fasta möbler samt bygg- och inredningsmaterial och planering av ändringarna. Ersättningsbar utrustning är till exempel lyft- och larmanordningar. Därtill kan utrustning och anordningar för långvarigt bruk gratis lånas ut .

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 17.12.2019