suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Anordnande av evenemang

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang.

Arrangören kan via en elektronisk tjänst få tillstånd till evenemanget från stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn, räddningsverket och Helsingfors Hamn.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Den som hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggarbetsplats ska sätta upp en byggplatstavla av vilken den som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet framgår.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsinfors stad
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 31.3.2024