suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälningar om biverkningar och risksituationer som gäller blodpreparat

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Inrättningarna för blodtjänst ska utan dröjsmål underrätta Fimea om allvarliga risksituationer som eventuellt inverkar på kvaliteten och säkerheten hos blod eller blodkomponenter samt om allvarliga biverkningar som eventuellt beror på kvalitetsavvikelser i blodet eller blodkomponenterna och som observerats under eller efter en blodtransfusion. Anmälningarna görs på blanketter som fastställs i Soci ...

Gör så här

Anmälningarna görs på de blanketter som finns på Fimeas webbplats och skickas till Fimea.

För vem och på vilka villkor

Skyldigheterna gäller inrättningar för blodtjänst


Tidsfrist

Så snart en biverkning eller risksituation har upptäckts

Servicen tillhandahålls av

Fimea

Ansvarig för tjänsten

Fimea
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 18.3.2021