suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands räddningsverk

Anmälan till räddningsverket om brandsäkerhets- eller olycksrisk

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En brand- eller olycksrisk ska utan dröjsmål anmälas till räddningsverket. I omedelbara olyckssituationer ska nödanmälan dock göras till nödnumret 112.

Om myndigheterna upptäcker en uppenbar brandrisk eller en annan olycksrisk i en byggnad, bostad eller något annat objekt, ska de trots eventuella sekretessbestämmelser underrätta räddningsmyndigheten om saken.

Anmälningsskyldigheten gäller också kommuner, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsutövare som sörjer för driften av en vårdinrättning och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.

Olycksrisker kan vara till exempel en ansenlig mängd brännbart material inne i en bostad eller farliga elinstallationer.

Gör så här

pelastuslaitos(at)espoo.fi

palotarkastaja(at)espoo.fi

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenVästra Nylands räddningsverk
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Västra Nylands räddningsverk
Uppdaterad: 27.6.2022