suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om verksamhetsställe och verksamhet av livsmedelskontaktmaterialbranschens aktör

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 9 kommuner
 • Offentlig tjänst

En tillverkare, importör eller distributör av livsmedelskontaktmaterial, såsom en partiaffär ska anmäla sin verksamhet hos livsmedelstillsynsmyndigheten i sin verksamhetsort.

Med livsmedelskontaktmaterial avses material och utrustning som är eller har planerats vara i kontakt med livsmedel antingen direkt eller indirekt. Sådana är till exempel

 • livsmedelsförpackningar
 • engångskärl och -handskar
 • köksredskap
 • små maskiner i köket
 • näringslivsindustrins maskiner och utrustning.

Råvaror och utrustning som används i tillverkningen av kontaktmaterial är också livsmedelskontaktmaterial. Därtill omfattar kontaktmaterial också tryckfärger, lack och lim.

Gör så här

Gör anmälan till tillsynsmyndigheten i din verksamhetsort då verksamheten inleds.

Livsmedelstillsynsmyndigheten meddelar dig när din anmälan har mottagits och registrerats. En myndighet granskar regelbundet ditt företags verksamhet enligt sin tillsynsplan.

För vem och på vilka villkor

Anmälningsskyldigheten gäller alla aktörer som släpper ut livsmedelskontaktmaterial på marknaden i Finland. Sådana här aktörer är

 • tillverkare av material och redskap som används i tillverkningen av kontaktmaterial
 • tillverkare av de egentliga kontaktmaterialen
 • aktörer som idkar partihandel med kontaktmaterial
 • aktörer som idkar import av kontaktmaterial från EU-området eller import utanför EU-området och aktörer som idkar motsvarande export.

Anmälningsskyldigheten gäller alla branschaktörer oberoende av vilket kontaktmaterial eller kontaktredskap det är frågan om.

Om aktören ändras eller verksamheten ändras eller avslutas ska aktören meddela detta omedelbart till myndigheten i verksamhetsorten. Ändringsanmälan görs med samma blankett som den första anmälan.

Om aktören är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för aktörer etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

På anmälan tas en avgift ut i enlighet med den taxa som den kommunala tillsynsenheten bestämt. Även tillsynen enligt tillsynsplanen är avgiftsbelagd.

Avgift uppbärs på basis av en taxa fastställd av Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd.


Tidsfrist

Anmälan ska göras då verksamheten inleds.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 6.10.2021