suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om verksamhet som kan försvaga naturvärden i område som hör till Natura 2000-nätverket

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Du kan anmäla åtgärder som kan försvaga naturvärden i ett område som hör till Natura 2000-nätverket. Om åtgärden som anmäls skulle orsaka betydande försvagning i naturvärden, kan det tas ett beslut att förbjuda åtgärden eller begränsa den. Innan ett beslut tas ska förhandlingar föras med den som ansvarar för åtgärden om alternativ för att hindra otillåtna konsekvenser.

Från myndigheten får du antingen en bekräftelse på att de åtgärder som planeras inte försvagar Natura 2000-skyddsvärdena eller vid behov rådgivning om åtgärder som inte försvagar skyddsvärdena i fråga. Syftet med anmälningsförfarandet är att säkerställa att naturvärdena i Natura 2000-nätverket bevaras.

Gör så här

För anmälan behövs följande uppgifter:

 1. namn och kontaktuppgifter till den som ansvarar för åtgärden;
 2. fastighetsägarens kontaktuppgifter, om ägaren är någon annan än den som ansvarar för åtgärden;
 3. åtgärdsområdets läge uttryckt som fastighetsbeteckning och fastighetens placeringskommun eller tillräcklig exakthet på kartan;
 4. beskrivning av den planerade åtgärden och utförandesättet samt omfattningen på åtgärdsområdet;
 5. tidpunkt och tiden då åtgärden utförs; samt
 6. beskrivning över konsekvenserna av den planerade åtgärden på skyddsmålen i Natura 2000-området.

Till anmälan ska bifogas en karta över området, där åtgärdens plats märkts ut.

Lämna in anmälan till områdets NTM-central minst 30 dygn innan åtgärden vidtas

 • i första hand via den elektroniska tjänsten eller
 • på den utskrivbara blanketten som du kan sända per e-post eller per post; om du lämnar in anmälan per e-post, sänd bilagor till den allmänna ärendeblanketten.

Anmälan anses ha mottagits då den inkommit till NTM-centralen.

För vem och på vilka villkor

Om det är oklart om anmälningsbehov föreligger, fås ytterligare information i anvisningarna eller från myndigheten. Ingen anmälningsskyldighet föreligger om åtgärden på basis av lagstiftning annars också kräver anmälan eller tillstånd. Då görs motsvarande bedömning i samband med anmälan eller tillståndsbehandlingen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021