suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om strandmuddring eller slåtter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Gör en anmälan om maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Behovet av tillstånd bedöms baserat på anmälan och myndigheten kan ge närmare anvisningar om hur åtgärden ska genomföras. Syftet med ansökningsförfarandet är att säkerställa att anmälaren får den information som behövs om tillståndsbehovet för muddring samt vägledning för att utföra åtgärderna med minsta möjliga skada.

Gör så här

Planera och uträtta muddringsåtgärderna alltid med omsorg för att undvika möjliga miljöolägenheter och grannfejder. Den som uträttar muddringen är ansvarig för att projektet utförs lagenligt och för eventuella skador som orsakas. För att undvika problem och fejder diskutera och kom överens om projektet tillsammans med nära grannar och ägaren av vattenområdet.

På miljöförvaltningens webbplats finns närmare information om planerandet av muddringen eller slåttern, saker att ta i beaktande samt hur man gör anmälan. Använd i första hand den elektroniska anmälningsblanketten för att göra anmälan.

För vem och på vilka villkor

Innan du fyller i anmälningsblanketten ska du skaffa en karta över området som ska muddras och ta reda på vem som äger strand- och vattenområdena och de relevanta fastighetsuppgifterna. Du ska även uppskatta mängden av och beskaffenheten hos muddermassan samt var muddermassorna ska deponeras. Utöver myndighetsanmälan ska du meddela ägaren av vattenområdet 30 dygn före du påbörjar muddringen eller slåttern.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

En anmälan ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Myndigheten ger utförliga anvisningar om arbete som kräver en ansökan och om ansökans giltighet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 23.3.2021