suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Anmälan om sprängningsarbete.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.

Gör så här

Anmälan om sprängningsarbete kan göras via polisens elektroniska ärendehanteringstjänst. Anmälan kan även skickas till polisinrättningen eller polisens serviceställen. På polisens webbplats finns en blankett som kan skrivas ut.

Ytterligare information om att anmäla om sprängningsarbete hittas på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete minst sju dygn före arbetet inleds.

Ur anmälan ska framgå sprängningsplatsens läge, den beräknade tid arbetet pågår, de explosiva varor som kommer att användas, kontaktuppgifter för ledaren för sprängningsarbetet samt förvarings- och upplagringsplatser för explosiva varor.

Polisen kan på basis av anmälan föreskriva begränsningar i användningen av de explosiva varorna och vid behov bestämma om de säkerhetsåtgärder som användningen förutsätter. Polisen kan också förbjuda användningen om denna kan anses orsaka uppenbar fara för person-, miljö- och egendomsskador.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Giltighetstid

Anmälan är i kraft för den tid som sprängningsarbetet angetts pågå i anmälan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020