suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om sjötjänstgöring

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Som redare har du skyldigheten att anmäla om sjötjänst för finländska handelsfartyg.

Gör så här

Logga in i tjänsten Mina ärenden med dina KATSO-koder.

Välj fartyg och logga in i tjänsten "Anmäl sjötjänstgöring". Fyll i de begärda uppgifterna och skicka anmälan.

Efter att du sänt ansökan får du en bekräftelse på de anmälda uppgifterna. Du kan lagra eller skriva ut bekräftelsen.

Alternativa ärendehanteringskanaler:

-Fyll i blanketten och skicka den till Trafi. Blanketten kan skickas om e-postbilaga till sjomansregistret@trafi.fi eller per post till Trafi, Sjömansregistret, PB 320, 00101 Helsingfors.

För vem och på vilka villkor

Välj sätt att anmäla sjötjänstgöring:

1:Anmäl elektroniskt

Fartygets ägare kan göra sjötjänstanmälan elektroniskt genom att logga in till e-tjänst. Informationen registreras på basen av finska personbeteckningar och fartygsregistrets information. Om en sjöfarare saknar finsk personbeteckning, kan man använda ett personnummer genererat av Traficom. Detta nummer kan man be om genom att ta kontakt med sjomansregistret(at)traficom.fi

Inloggningen till e-tjänsten görs via Suomi.fi fullmakter. Mer information finns på Suomi.fi webbsida. (Extern länk)

Observera att sessionen är begränsad till 60 minuter. Det betyder att processen avbryts senast då du ska skicka informationen vidare om tidsgränsen överskrids och att uppgifterna inte nödvändigtvis sparas i registret. Tjänsten informerar inte om hur lång tid du har kvar.

2:Anmäl genom gränsytan

Rederierna kan sköta registreringen av sjötjänst genom Traficoms gränsyta. För att kunna ta i bruk gränsytan måste man ta kontakt med Traficom, eftersom det kräver ett avtal.

Kontaktadressen är sjomansregistret(at)traficom.fi. Gränsytan är av typ RESTful och informationen som förmedlas ska vara i XML-format.

3:Anmäl i TXT-format

Rederierna kan göra sjötjänstanmälan i TXT-format. Informationen lämnas in via en fil i TXT-format till adressen sjomansregistret(at)traficom.fi

4:Anmäl på blankett

Om redaren inte har möjligheten att använda elektroniska tjänsten och inte heller gränsytan, kan redaren använda blankett. Traficom rekommenderar att använda måndasanmälan.

5:Anmäl sjötjänst för ett utlandsregistrerat fartyg

Sjötjänst för ett utlandsregistrerat fartyg kan anmälas med en skild anmälan. All nödvändig information, som person- och fartygsuppgifter, arbetsperioden och antalet sanna sjödagar, bör komma fram i anmälan. Fartygets befälhavare eller rederirepresentanten ska styrka anmälan med sin underskrift.

Traficom rekommenderar att tjänsten anmälas alltid med arbetsperiodsanmälan, var all nödvändig information tillfrågas. Även en fritt formulerad anmälan godkänns förutsatt den innehåller samma information som tillfrågas i blanketten

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (Finlex)

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (Finlex)

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.12.2022