suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om sjötjänstgöring

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Som redare kan du skicka uppgifterna om sjötjänstgöring på enskilda fartyg som seglar under finsk flagg på elektronisk väg. De personer som anmälan gäller bör finnas i Trafis register. Tjänsten är avgiftsfri.

Gör så här

Logga in i tjänsten Mina ärenden med dina KATSO-koder.

Välj fartyg och logga in i tjänsten "Anmäl sjötjänstgöring". Fyll i de begärda uppgifterna och skicka anmälan.

Efter att du sänt ansökan får du en bekräftelse på de anmälda uppgifterna. Du kan lagra eller skriva ut bekräftelsen.

Alternativa ärendehanteringskanaler:

-Fyll i blanketten och skicka den till Trafi. Blanketten kan skickas om e-postbilaga till sjomansregistret@trafi.fi eller per post till Trafi, Sjömansregistret, PB 320, 00101 Helsingfors.

För vem och på vilka villkor

Villkor för elektronisk anmälan:

-Logga in med KATSO-koderna

-Fartyget bör segla under finsk flagg

-Sjötjänstgöring kan anmälas för personer som finns i Trafis register

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om registrering av fartygspersonal (Finlex)

Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (Finlex)

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (Finlex)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 19.2.2020