suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om sanering av förorenad mark och grundvatten

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Sanering av mark och grundvatten på ett förorenat område och utnyttjande av marksubstanser som tagits i samband med sanering på täktområdet, eller bortskaffande av marksubstanserna för behandling annanstans kan inledas genom en anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten, om saneringen inte kräver miljötillstånd.

Gör så här

Gör anmälan i god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Anmälan kan göras med en utskrivbar blankett (Anmälan om sanering av förorenad mark) eller fritt formulerat. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • anmälarens identifierings- och kontaktuppgifter
 • var verksamhetens uträttas
 • arbetets, åtgärdens eller verksamhetens kvalitet, varaktighet och omfattning
 • uppskattade uppgifter om utsläpp
 • planerade miljöskyddsåtgärder
 • verksamhetens inverkan på miljön
 • uppgifter om lov och myndigheters yttranden som gäller verksamheten
 • identifierings- och adressuppgifter för fastigheten där saneringen uträttas
 • uppgifter om fastighetens och närområdens nuvarande och planerade användningssyften, samt uppgifter om fastighetens grannar
 • beskrivning av områdets mark-, grund, och ytvattensförhållanden samt användning av grund- och ytvatten.
 • uppgifter om områdets verksamhetshistoria samt ämnen och händelser som orsakat föroreningen
 • undersökningsresultat och uppskattning av markens och grundvattnets förorening samt saneringsbehov
 • saneringsmålen
 • redogörelse av saneringsmetod som används, förebyggandet av miljöpåverkan och miljöskador, utnyttjande av marksubstans som grävts upp i samband med saneringen, utförande av saneringen, tidtabell samt övervakning och uppföljning av arbetet
 • en karta och situationsplan där för behandlingen betydelsefulla ställen finns utmärkta

Skicka in anmälan till Närings-, trafik-, och miljöcentralen (NTM-centralen). I Helsingfors och Åbo ska anmälan lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Du kan skicka in anmälan elektroniskt som en bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller per post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Gör anmälan i god tid, dock senast 45 dygn innan en för saneringen väsentlig arbetsfas inleds.

Giltighetstid

Noggrannare anvisningar om giltighetstiden kan ges i beslutet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.3.2021