suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om miljöolägenhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Om det inte hjälper att kontakta den som orsakar olägenheten kan du anmäla miljöolägenheten till staden via en responsblankett.

Anmälan kan till exempel gälla

- buller

- utsläpp i vatten eller mark

- rökföroreningar

- damm på byggarbetsplats

- nedskräpning.

Om din anmälan kräver behandling av en miljöskyddsmyndighet hänvisar vi den till miljötillsynen. Om anmälan gäller stadens egen ve ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.10.2023