suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Anmälan om livsmedelslokal (t.ex. restaurang, café, affär, kiosk, utomhusförsäljning)

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Helsingfors
 • Offentlig tjänst

En anmälan ska göras om yrkesmässig verksamhet inom livsmedelsbranschen.

Anmälan ska göras om vilket utrymme inomhus eller utomhus som helst eller om en del av det där livsmedel som säljs

 • förvaras
 • transporteras
 • säljs
 • serveras
 • behandlas.

Anmälan ska göras

 • om livsmedelslokal såsom restaurang, butik eller bageri.
 • om transport av livsmedel
 • om en rörlig livsmedelslokal såsom en bil som säljer livsstilsartiklar
 • om en virtuell lägenhet som till exempel försäljning av livsmedel på nätet.

Anmälan om primärproduktion av livsmedel behöver inte göras. Om man i livsmedelslokalen behandlar animaliska livsmedel före detaljförsäljningen, ska man ansöka om godkännande för anläggningen.

Om inledande av verksamhet, betydande ändring av verksamheten eller ändring av aktören (verksamhetsidkaren) ska anmälas. Detta berör följande: restauranger, caféer, affärer, kiosker, livsmedelsaffärer, bagerier, mobila livsmedelslokaler samt annan tillverkning, försäljning eller lagring av livsmedel.

När man inleder verksamhet i en livsmedelslokal (en restaurang, ett café, en mataffär eller kiosk) eller ifall dess verksamhet genomgår en betydande förändring, till exempel om antalet kundplatser ökar eller ifall matlagningen blir mer mångsidig, ska man göra en anmälan om detta till Helsingfors stads miljötjänster. Även när aktören (företagaren) byts ska man göra en anmälan.

Anmälan behandlas vid miljötjänster och till aktören skickas ett intyg över att anmälan behandlats.

Gör så här

Gör anmälan i Livsmedelsverkets elektroniska anmälningstjänst.

Du kan också göra en skriftlig anmälan till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där du är belägen.

Anteckna då i anmälan

 • företagets namn och kontaktuppgifter samt din hemkommun när du har en rörlig livsmedelslokal eller en virtuell lokal
 • ditt företags FO-nummer eller, om det inte finns, ditt personnummer
 • namn och kontaktuppgifter för din livsmedelslokal eller virtuella lokal
 • livsmedelslokalens besöksadress och kommun, om det inte är fråga om en rörlig livsmedelslokal
 • verksamhet som bedrivs och dess uppskattade omfattning
 • uppskattad tidpunkt då verksamheten inleds
 • beskrivning av egenkontrollen.

Myndigheten meddelar dig när den har sparat uppgifterna i din anmälan i sitt register och gör en granskning av genomförandet av egenkontrollen inom 1-6 månader från att verksamheten inletts.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för att verksamheten ska kunna inledas är att livsmedelsverksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagen. Livsmedelsverksamhet får till exempel inte medföra fara för hälsan.

Förutom att verksamheten inleds ska aktören göra en anmälan till myndigheten om

 • verksamheten förändras
 • verksamheten avbryts
 • verksamheten upphör
 • aktören byts.

Om en aktör är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är tillfälligt verksam i Finland, behöver aktören inte göra en anmälan till Finland om han eller hon redan har meddelat om livsmedelsverksamheten i sitt hemland. Som tillfällig verksamhet betraktas verksamhet under ett halvt år.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Gör anmälan senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller eventuella ändringar.

Handläggningstid

Verksamheten kan inledas även om handläggningen av anmälan inte är klar.

Giltighetstid

Anmälan gäller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 20.5.2022