suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Anmälan om kontanter vid resor till EU:s område eller från EU:s område

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du reser över EU:s yttre gräns och har med dig kontanter till ett värde av minst 10 000 euro eller motsvarande belopp i andra valutor ska du lämna en anmälan om kontanta medel till Tullen.

Kontanter avser sedlar och mynt samt även vissa andra betalmedel, såsom checker och överförbara skuldebrev. Kreditkort behöver inte anmälas.

Gör så här

Gör anmälan om kontanter med blanketten.

Ge anmälan om kontanter till Tullen på det ställe där du anländer eller lämnar området. Skriv ut och fyll i anmälningsblanketten för kontanter på förhand. Bifoga en kopia på ditt pass eller identitetsbevis till blanketten.

När du anländer till landet ska du välja röda filen eller på annat sätt meddela kontanterna till Tullen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 10.2.2022