suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands räddningsverk

Anmälan om hyggesbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En anmälan om användning av eld ska göras till räddningsverket, om den ger upphov till mycket rök.

Räddningsverket ska på förhand underrättas om hyggesbränning.

Gör så här

pelastuslaitos(at)espoo.fi

För vem och på vilka villkor

Markanvändarens tillstånd krävs för hyggesbränningen. Den antändare som gjort anmälan om hyggesbränningen ansvarar för att elden inte sprider sig från det planerade hyggesbränningsområdet.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.

Information och blanketter som gäller att göra upp öppen eld samt hygges- och halmbränning:

https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/gora-upp-oppen-eld

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En anmälan ska lämnas in om hyggesbränningen till räddningsverket innan hyggesbränningen inleds. Hyggesbränning är bränning av åkerjord, kalhuggningsområden eller skogsjord. Till hyggesbränning räknas även bränning av stubbar, skräp eller löv i stor omfattning. Hyggesbränning av skogsjord kan endast ske under övervakning av professionella.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands räddningsverk
Ansvarig för texten: Västra Nylands räddningsverk
Uppdaterad: 3.6.2023