suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands räddningsverk

Anmälan om hyggesbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En anmälan om användning av eld ska göras till räddningsverket, om den ger upphov till mycket rök.

Räddningsverket ska på förhand underrättas om hyggesbränning.

Gör så här

pelastuslaitos(at)espoo.fi

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Information och blanketter som gäller att göra upp öppen eld samt hygges- och halmbränning:

https://pelastustoimi.fi/sv/vastra-nyland/anvisningar-och-blanketter/gora-upp-oppen-eld

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En anmälan ska lämnas in om hyggesbränningen till räddningsverket innan hyggesbränningen inleds. Hyggesbränning är bränning av åkerjord, kalhuggningsområden eller skogsjord. Till hyggesbränning räknas även bränning av stubbar, skräp eller löv i stor omfattning. Hyggesbränning av skogsjord kan endast ske under övervakning av professionella.

Markanvändarens tillstånd krävs för hyggesbränningen. Den antändare som gjort anmälan om hyggesbränningen ansvarar för att elden inte sprider sig från det planerade hyggesbränningsområdet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenVästra Nylands räddningsverk
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Västra Nylands räddningsverk
Uppdaterad: 27.6.2022