suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Anmälan om fyrverkerier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du vill ordna fyrverkeri vid någon annan tidpunkt än nyårsnatten bör du göra en anmälan om evenemanget på förhand. Det är förbjudet att ordna fyrverkeri utan lov.

För att få lov bör du skicka en ansökningsblankett till räddningsverket. För evenemang som ordnas i Östnyland lämnas ansökan in till Räddningsverket i Östra Nyland.

Räddningsmyndigheten skickar beslutet till den adress du anger. Om räddningsverket godkänner din anmälan och ger lov till fyrverkeriet, ger det samtidigt lov att anskaffa och förvara fyrverkeripjäser.

Gör så här

Blanketten finns på räddningsverkets webbplats. Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten till Räddningsverket i Östra Nyland som ett utskrivet dokument per post eller som ett skannat dokument via e-post. Brandinspektören tar emot blanketterna och svarar på frågor. Du når inspektören per telefon (jourhavande brandinspektören eller räddningsverkets växel) eller via e-post, palotarkastaja@porvoo.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Anmälan om fyrverkerier ska göras på förhand om man ämnar ordna ett fyrverkeri vid någon annan tidpunkt än under nyårsnatten. Om räddningsverket godkänner anmälan och ger tillstånd till fyrverkeriet ger det samtidigt tillstånd att skaffa fyrverkeripjäserna och förvara dem.

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 31.5.2022