suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om förstahandsuppköp och övertagande av fisk

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Företag som köper fisk direkt av fiskare eller fiskeriprodukter som en fiskare tillverkat själv ska anmäla köpt och/eller övertagen fisk vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Om en aktörs omsättning överstiger 200 000 euro ska aktören lämna in en inköps-/övertagandeanmälan elektroniskt inom 24h från inköpet.

Om aktörens omsättning är mindre än 200 000 euro ska aktören lämna in en inköps-/öve ...

Gör så här

Om din omsättning överstiger 200 000 euro ska inköparen lämna in en inköps- och/eller övertagandeanmälan elektroniskt inom 24 timmar.

Även registrerade inköpare med en omsättning mindre än 200 000 euro kan frivilligt lämna in en inköps-/övertagandeanmälan elektroniskt.

En registrerad aktör ska befullmäktiga en person som får tillgång till det elektroniska systemet för inköpsanmälan (KAKEWEB) för att göra och lämna in anmälningar.

Andra aktörer: Lämna in din anmälan inom 48 timmar. Fyll i den utskrivbara blanketten (Fiskinköpsanmälan) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan även skicka in anmälan per post. NTM-centralernas kontaktuppgifter hittar under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

Användningen av den elektroniska tjänsten förutsätter att den registrerade inköparen har befullmäktigat en person att anmäla inköp/övertagande så att man kan forma användningsrätter till det elektroniska systemet för inköpsanmälan. Användarnamnen är personliga och i tjänsten anmäler man i företagets räkning.

En anmälan i pappersform (blanketten Fiskinköpsanmälan) ska vara undertecknad av en person som tilldelats fullmakt av en aktör.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 4.3.2021