suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Anmälan om ett förkommit dokument.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen görs hos polisens tillståndsförvaltning. Detta gäller till exempel pass och identitetskort.

Övriga dokument som förkommit anmälas antingen elektroniskt eller på plats vid polisinrättningens mottagning av anmälningar.

Gör så här

Anmälan kan göras antingen per e-post eller med en blankett som ifylls i tillståndskansliet:

Med en elektronisk brottsanmälan kan du också anmäla att ditt identitetskort, körkort eller pass har förkommit eller blivit stulet. Polisen överväger om en brottsanmälan eller någon annan anmälan ska göras i ärendet på basis av de erhållna uppgifterna.

För att göra en elektronisk anmälan om brott krävs det att du identifierar dig innan du fyller i blanketten. Du kan identifiera dig antingen med hjälp av dina bankkoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat. Efter identifieringen gör du din anmälan på den elektroniska anmälningsblankett som öppnas i webbläsaren. Blanketten innehåller närmare anvisningar om hur du ska fylla i den och om de nödvändiga uppgifterna.

Att göra en falsk anmälan till polisen är ett brott som är straffbart enligt strafflagen.

För vem och på vilka villkor

Om du gör en elektronisk pass- eller identitetskortsansökan, uppmanar systemet dig att göra en elektronisk brottsanmälan om ett tidigare förkommit dokument.

Om du uträttar ett ärende personligt vid polisens tillståndsförvaltning, fyller du i en blankett för anmälan om ett förkommit dokument, utifrån vilken tjänstemannen gör en Schengenanmälan i polisens brottsanmälningssystem och dokumentet upphävs.

Tjänsten är avgiftsfri.

För ansökan om ett nytt dokument/duplettexemplar istället för ett förkommit eller stulet dokument, tas ut en avgift enligt statsrådets avgiftsförordningen. Förordningen revideras regelbundet.


Handläggningstid

Anmälningar behandlas i regel under tjänstetid och vid behov kontaktar polisen anmälaren för mer information.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020