suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Anmälan om djurhållningsplats

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Lovisa
 • Offentlig tjänst

Hållning av vissa djurarter förutsätter att aktören gör en anmälan om djurhållningsplatsen till djurhållarregistret.

Dessa djur är

 • nötboskap
 • grisar
 • lamm
 • getter
 • fjäderfän
 • bin
 • humlor
 • pälsdjur
 • produktionskaniner * kamel- och hjortdjur (förutom renar i renskötselområden)
 • hästdjur.

Livsmedelverket ansvarar för djurhållarregistret.

Lagen kräver djurhållare till registrering i djuridentifieringssystemet. Där djuren hålls, måste också registreras.

Gör så här

Gör en anmälan om djurhållningsplatsen i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Alternativt kan du göra det med en blankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun eller samkommun, som registrerar din djurhållningsplats i djurhållarregistret.

Kom också ihåg att göra en anmälan om din djurhållning.

För vem och på vilka villkor

Registreringen kan göras om djurhållaren har fyllt i alla nödvändiga uppgifter i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser.

Djurhållaren ska göra en anmälan om att djurhållningen avbryts eller upphör i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Alternativt kan det göras på en blankett till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Av näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland krävs samma anmälningar som av näringsidkare som är etablerade i Finland.


Tidsfrist

Anmälan ska göras både innan verksamheten inleds och inom 30 dygn från att djurhållningen avbrutits eller avslutats.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills djurhållningen på djurhållningsplatsen meddelas ha avslutats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020