suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan och avlägsnande av en ansvarig användare för ett fordon

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett företag ska anmäla en ansvarig användare till trafik- och transportregistret, om en fysisk person inte har antecknats som innehavare av företagets bil i registret.

Med ansvarig användare avses en i Finland bosatt myndig person som känner bilens förare eller som är bilens huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare. Den ansvarige användaren ska åtminstone ha rätt att köra fordon i kategori B.

Den ansvarige användaren registreras företagsspecifikt. Ett FO-nummer kan endast ha en ansvarig användare. En anmälan om en ny ansvarig användare ersätter den som tidigare anmälts som ansvarig.

En firma behöver inte anmäla en ansvarig användare.

Gör så här

ANMÄLAN OM ANSVARIG ANVÄNDARE

Den som är ansvarig användare gör en anmälan om detta på blankett B132. Anmälaren ska känna till företagets namn och FO-nummer. Identifiera dig med dina personliga bankkoder i tjänsten.

ANNULLERING AV ANMÄLAN OM ANSVARIG ANVÄNDARE

Den som är ansvarig användare kan ta bort sig själv från denna roll med blankett B132. Identifiera dig med dina personliga bankkoder i tjänsten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.6.2020