suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Ankaren

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med ankarverksamheten är att främja välbefinnande hos unga och att förebygga brott. Verksamheten genomförs av det yrkesövergripande Ankarteamet med representanter för polisen, socialväsendet, hälso- och sjukvården och ungdomstjänsterna.

Ankarmodellen baserar sig på samarbete mellan olika myndigheter. Medlemmarna i teamet gör nära samarbete. Var och en bidrar med sin yrkeskunskap samt stöde ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tveka inte att kontakta ankarteamet om du är orolig för en ung person. Vi söker tillsammans en lösning på situationen.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 13.2.2024