suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Anhållan om införande av personuppgifter i befolkningsdatasystemet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst
Område nationell
Tillgängliga språk svenska, engelska, finska

Med denna blankett kan du begära att få en finsk personbeteckning i samband med att du får ett uppehållstillstånd eller att din uppehållsrätt registreras. Personuppgifterna i ditt pass samt din adress, ditt modersmål och ditt yrke förs in i befolkningsdatasystemet, dvs. Finlands nationella befolkningsregister. Om du saknar pass kan dina personuppgifter registreras utgående från den utredning av personuppgifter som gjorts i samband med beviljande av uppehållstillstånd. Om du inte beviljas uppehållstillstånd, införs inga uppgifter i befolkningsdatasystemet och du får inte heller någon personbeteckning.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Migrationsverket