suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ändring av ägare och certifikat

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Gör så här

1. Säljare: Logga in i tjänsten Mina ärenden och skapa ett certifikat för fordonet. Skriv ut det förhandsifyllda överlåtelsebrevet i två exemplar, ett för dig och ett för köparen. Fyll i överlåtelsebrevet tillsammans med köparen.

2. Köpare: Kontrollera ägarens namn och certifikatets giltighetstid i kontrolltjänsten för certifikatet. Fyll i överlåtelsebreven tillsammans med säljaren. Logga in i tjänsten Mina ärenden och använd certifikatet för att anmäla ägarbytet. Ett påställt fordon måste ha en försäkring innan ägarbytet genomförs.

3. Köpare: Om säljaren har gjort en överlåtelseanmälan åt dig med hjälp av personbeteckning eller FO-nummer behöver du inget certifikat. När du köper ett fordon i en bilaffär kan affären registrera fordonet.

Som säljare skapar du i tjänsten Mina ärenden ett certifikat för affären med ditt fordon. I samband med att du skapar certifikatet kan du skriva ut det förhandsifyllda överlåtelsebrevet i tjänsten för båda parterna i affären. Via tjänsten kan du även upphäva certifikatet om affären inte blir av.

Gör efter affären en överlåtelseanmälan, med vilken du säkerställer att dina skyldigheter i fråga om fordonet upphör vid rätt överlåtelsedatum. Behåll ett av överlåtelsebreven själv i händelse av eventuella konfliktsituationer.

Obs!

Om du säljer ett fordon till utlandet, behöver köparen båda delarna av registreringsbeviset.

Efter att du gjort en överlåtelseanmälan kan du inte längre göra andra registreringsåtgärder för fordonet, skriva ut bevis eller skapa certifikat.

Som köpare kan du göra en anmälan om ägarbyte i tjänsten. Du kan samtidigt lägga till även andra ägare och innehavare. För att göra en anmälan behöver du ett certifikat av säljaren (giltigt i 14 dygn). Det går också att genomföra ägarbytet utan certifikat om säljaren har gjort en anmälan om överlåtelse till dig med personbeteckning eller FO-nummer.

Om du istället för ett certifikat har fått registreringsbevisets anmälningsdel av säljaren, ska ägarbytet göras på det registrerande försäkringsbolagets verksamhetsställe eller ett verksamhetsställe för ett registrerande besiktningskontor.

Gör en anmälan om ägarbyte inom sju dygn efter att den registrerade ägaren har överlåtit fordonet. Ett ägarbyte ska göras också för avställda fordon.

Ett påställt fordon måste ha en försäkring innan ägarbytet registreras.

Det är förmånligast att göra en registeranmälan i den elektroniska tjänsten

För vem och på vilka villkor

Villkor för tjänsten

Allmänt

 • Tjänsten förutsätter identifiering. Den som gör anmälan ska vara minst 15 år.

Certifikat

 • Endast fordonets registrerade ägare kan skapa eller upphäva certifikatet.

Ägarbyte

 • Fordonet har en gällande trafikförsäkring (om fordonet inte är avställt).
 • Fordonet har ett gällande certifikat eller en av säljaren gjord överlåtelseanmälan med köparens personbeteckning eller FO-nummer. Du behöver inte ett certifikat om du ändrar uppgifterna för nuvarande ägare eller innehavare för ett fordon som du äger.
 • Om en minderårig ägare inte har uppnått den ålder som krävs för att få köra det aktuella fordonet, ska den innehavare som använder fordonet samtidigt anmälas.
 • Om en person anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha en finsk personbeteckning.
 • Om en organisation anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha ett giltigt FO-nummer.

Anmälan om överlåtelse

 • I den anmälan om överlåtelse som görs via e-tjänsten ska köparens namn och finska personbeteckning eller FO-nummer anges.

Tjänsten är inte möjlig om

 • fordonet har ett förbud att ändra registeruppgifter
 • behandlingen av fordonsuppgifterna pågår
 • fordonet har en överlåtelsebegränsning
 • fordonet används för särskilda ändamål (räddnings-, lik- eller veterinärbil)
 • fordonet inte har ett giltigt registreringsnummer
 • fordonet har en anteckning om avregistrering, slutlig avregistrering eller avställning utomlands/på Åland
 • fordonet har stulits

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020