suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Alterneringsledighet

  • Tjänst
  • Regional tjänst
  • Offentlig tjänst

Alterneringsledighet skapar utrymme för utveckling och nya möjligheter för arbetstagare, arbetslösa och arbetsgivare

Alterneringsledighet är tillfälle för arbetstagare som av olika anledningar behöver en paus från jobbet. Arbetstagaren får tillfälle till längre ledighet som kan användas till utbildning, intressen, välbehövlig vila eller vård av barn och anhöriga.

Samtidigt får en arbetslös person chansen att utveckla sina arbetsfärdigheter och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Dessutom får arbetsgivaren en ny kanal för rekrytering och möjlighet att tillföra nytt kunnande till organisationen.

Alterneringsledigheten är ett åtagande som är frivilligt för alla parter och endast möjlig att genomföra om alla samtycker.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Ansvarig för tjänstenÅlands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Område
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Uppdaterad: 20.1.2020