suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Allmänna hälsoundersökningar av personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Kommunen ansvarar för hälsoundersökningar av personer i arbetsför ålder. Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Personer i arbetslivet kan få en hälsogranskning även hos företagshälsovården. Det är studenthälsovården som ansvarar för hälsoundersökningar av studeranden.

Gör så här

Vid behov av hälsoundersökningar för personer i arbetsför ålder ska man kontakta hälsovårdscentralens tidsbokning.

För vem och på vilka villkor

Hälsovård för personer i arbetsför ålder erbjuds för de unga och personer i arbetsför ålder som inte omfattas av företagshälsovården elelr studenthälsovården.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 20.9.2021