suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Allmänna hälsoundersökningar av personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Alla män i Närpes kallas till frivillig allmän hälsoundersökning det år man fyller 40 respektive 50 år. I besöket ingår laboratorieprov samt olika mätningar för att upptäcka eventuella hälsohinder. Kvinnor i Närpes kallas till motsvarande undersökning året då de fyller 50. Kvinnornas hälsoundersökning kombineras oftast med besöket för screening av livmodershalscancer.

En hälsoundersökning omfattar i allmänhet olika mätningar ss. blodtryck, vikt, viktindex m.m. En viktig del av undersökningen utgörs av hälsointervjun som görs vid besöket. Frågor om personens hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom diskuteras.

Den som utför hälsogranskningen ger råd om lämplig kost, motion och egenvård. Om det framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Om hälsoundersökningen föranleder ett läkarbesök uppbärs avgift för läkarbesöket.

Om man utöver ovanstående önskar en hälsoundersökning kontaktar man hälsovårdscentralen eller familjecentret. Om man önskar en hälsoundersökning hos läkare kontaktar man alltid hälsovårdscentralen. För laboratorieprov behövs remiss av läkare eller skötare. Den som kallats till hälsoundersökning får separat information om eventuella laboratorieprov som tas före besöket, och då är laboratorieremissen redan klar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Personer i arbetslivet kan få en hälsogranskning även hos företagshälsovården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019