suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Allmänna hälsoundersökningar av personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Kommunen ansvarar för den arbetsföra befolkningen hälsokontroller. Kontakta hälsocentralen för vidare information. Arbetstagare kan även få hälsoundersökningen arrangerad av arbetsgivaren.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Personer i arbetslivet kan få en hälsogranskning även hos företagshälsovården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 3.12.2021