suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Alina demensboende

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Alina är ett demensboende i Pedersöre för dig som har en minnessjukdom. Alina finns vid Pedersheim och består av två moduler.

Du bor i en lugn och hemlik miljö i ditt eget rum och omges av vårdare som känner till dina vanor och levnadsberättelse. Du kan ta del av fysisk aktivitet t.ex. sittgymnastik, individuell träning och promenader. På innergården finns också möjligheter till uteaktiviteter. Vi tränar ditt minne genom dagliga sångstunder och olika diskussioner.

Vi ger dig trygghet och en varm atmosfär där vårdarna förhindrar att otrygga situationer uppstår.

Två - tre veckor efter att du fått ordinarie plats ordnar vi ett samtal med dina anhöriga. Samtalen fortsätter regelbundet. Vi stöder anhöriga då det behövs. Du kan hålla kontakt med släkt och vänner, dina anhöriga är välkomna att besöka dig vilken tid som helst under dagen. Vi uppskattar deras engagemang i vården.

Genom vårt rehabiliterande arbetssätt vill vi upprätthålla dina funktionsförmågor så länge som möjligt. Vi vill ge dig en meningsfull vardag. Du bemöts med respekt och individuell omsorg. Vi vill stöda dig så att du får en god självkänsla.

Vid behov kan vi kontakta geriatriker. Vanligen är det läkarrond varje vecka och där kan vi behandla aktuella ärenden.

Gör så här

Ansök om plats till Alina genom att fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

För vem och på vilka villkor

Du har en minnessjukdom.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För boende på Alina fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.8.2020