suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Äldres närståendevård, över 65 år

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Närståendevård innebär att en anhörig eller en annan närstående person vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet. Stödet för närståendevård riktar sig till dig som dagligen har behov av vård och omsorg i dina personliga funktioner eller att du merparten av dygnet har ett omfattande vård- och omsorgsbehov.

Närståendevård består av

 • uppgörande av vård- och serviceplan samt avtal med kommunen, tidsbundet eller tillsvidare
 • nödvändiga tjänster till den vårdbehövande
 • vårdarvode, ledighet samt tjänster som stöder närståendevårdaren
 • utbildning till närståendevårdaren i hantering av hjälpmedel, ergonomiska arbetsställningar och hantering av svåra situationer

Beslut om stöd för närståendevård grundar sig på

 • Lag om stöd för närståendevård 937/2005 (Finlex)
 • Handikappomsorg produkter, gemensamma principer
 • Processbeskrivning inom närståendevården

Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pensionsskydd.

Gör så här

Kontakta servicehandledningen.

Stöd för närståendevård ansöker du med ansökningsblanketten för närståendevård. Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg. Vid behandlingen av ansökan gör vi ett hembesök hos dig.

För vem och på vilka villkor

Stöd för närståendevård beviljas inte åt dig som främst har behov av hjälp i ärenden utanför hemmet och hemvårdssysslor.

I bedömningen beaktas

 • funktionsförmåga och hjälpbehov
 • regelbundenheten i vården
 • hemmiljön
 • vårdgivarens resurser

Tjänsten är avgiftsfri.

Kartläggningen är avgiftsfri

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om stöd för närståendevård 937/20015

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 9.9.2020