suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Äldreomsorg

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Äldreomsorgen har som mål att stödja klienterna så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt. Hemvård ges till personer som behöver hjälp på grund av till exempel sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas till en åldring som bor hemma och som tillfälligt eller periodvis behöver en vårdplats på grund av försvagat tillstånd eller närståendevårdarens ledighet.

Villa Breda servicecenter

Hemvård

Stödtjänster för hemmaboende

Institutionsvård och boendetjänster

Närståendevård

Hälsovård

Äldrerådet

Service för barnfamiljer

Egenvård

Första sidan ❯ Social- och hälsovård ❯ Äldreomsorg

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har som mål att stödja klienterna så att de kan bo tryggt hemma så länge som möjligt. Hemvård ges till personer som behöver hjälp på grund av till exempel sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Kortvarig institutionsvård eller intervallvård kan ordnas till en åldring som bor hemma och som tillfälligt eller periodvis behöver en vårdplats på grund av försvagat tillstånd eller närståendevårdarens ledighet.

Äldreomsorgen i Grankulla omfattar Hemvården, Villa Breda servicecenter och vårdhemmet Villa Anemone. Grankullabor ges sjukhusvård på Esbo sjukhus, som ligger på Jorvs campus, adress Karvasbackavägen 6. Grupphemmet Villa Apollo fungerar som serviceboende.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 28.10.2020