suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Akutvård

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Akutvård är brådskande vård av en plötsligt insjuknad eller skadad patient. Akutvård ges på fältet. Vid behov transporteras patienten till vård.

Sjukvårdsdistrikten ansvarar för ordnandet av akutvård. På HUS Borgå sjukvårdsområde ordnas den akutvårdsservice som förmedlas av nödcentralen i samarbete med Räddningsverket i Östra Nyland.

Till sjukvårdsdistriktet hör

  • Askola
  • Lappträsk
  • Lovisa
  • Borgnäs
  • Borgå
  • Sibbo.

Området har knappa 100 000 invånare. Akutvården har cirka 13 000 uppdrag årligen.

Akutvården i HUS Borgås sjukvårdsdistrikt styrs av akutvårdens ansvarsläkare och akutvårdens fältchef. Båda är anställda av sjukvårdsdistriktet.

Ungefär 65 akutvårdare arbetar vid Räddningsverket i Östra Nyland. Alla har utbildning inom hälsovård. Den största delen jobbar på vårdnivå, vilket förutsätter utbildning på yrkeshögskolenivå.

Räddningsverket i Östra Nyland har sex ambulanser i omedelbar beredskap. Ambulanserna är placerade på räddningsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa. Dessutom finns det ambulanser vid akutvårdsstationerna i Söderkulla i Sibbo och i Gammelby i Lovisa.

Ambulanserna är i ständig beredskap dygnet runt. Undantaget är ambulansen i Söderkulla, som är i beredskap 12 timmar av dygnet sju dagar i veckan.

Till akutvårdsservicen hör även första responsverksamhet, som ordnas av räddningsväsendet. Nödcentralen kan larma en brandbil som första respons ifall den når en akutvårdspatient snabbare än ambulansen. Första responsen kan även kallas för att ge ambulanspersonalens stöd.

Inom första responsen arbetar antingen ordinarie brandmän eller för uppdraget utbildad personal vid halvordinarie eller avtalsbrandkårer. Till deras utrustning hör bland annat en defibrillator och annan vårdutrustning.

Gör så här

Nödcentralen förmedlar akutvårdsuppdragen till ambulanserna. Ring nödnumret 112.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRäddningsverket i Östra Nyland, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Ansvarig för tjänstenRäddningsverket i Östra Nyland
Område Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 31.5.2022