suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Egentliga Finlands räddningsverk

Akutvård

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Nödcentralen är första länken för den som behöver akutvård.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Nödcentralen skickar ut polis, räddning, akutvård eller socialväsendets hjälp enligt behov.

Hos klienten bedömer akutvårdarna patientens hälsotillstånd och inleder akutvården om det behövs och fattar beslut om eventuell transport till en hälsovårdsenhet.

Klienten betalar akutvårdens självriskandel på 25 euro vid transport med ambulans till sjukhuset.

För vem och på vilka villkor

S:t Karins, Nädendal, Pargas, Reso, Åbo

Tjänsten är avgiftsbelagd.

självriskandel - 25e

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEgentliga Finlands räddningsverk
Ansvarig för tjänstenEgentliga Finlands räddningsverk
Område Nådendal, Pargas, Reso, S:t Karins, Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands räddningsverk
Uppdaterad: 20.5.2021