suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Egentliga Finlands räddningsverk

Akutvård

  • Tjänst
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Nödcentralen är första länken för den som behöver akutvård.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Nödcentralen skickar ut polis, räddning, akutvård eller socialväsendets hjälp enligt behov.

Hos klienten bedömer akutvårdarna patientens hälsotillstånd och inleder ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

S:t Karins, Nädendal, Pargas, Reso, Åbo

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands räddningsverk
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands räddningsverk
Uppdaterad: 29.8.2023