suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Akut- och rehabiliteringsavdelning

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Sibbo kommun vill möjliggöra att våra invånare och patienter även i dessa pandemitider har möjlighet att träffa de personer som är viktiga för dem.

Alla besök planeras enligt gällande pandemirekommendationer i vårt område.

BESÖKARE VID BESÖK PÅ AVDELNINGEN UPPMÄRKSAMMA VÄNLIGEN NEDANSTÅENDE

  • Man behöver inte längre komma överens om besök på förhand
  • Vi rekommenderar fortfarande högst 60 minuters besök
  • Använd ansiktsmask under hela besöket
  • Håll 1-2 m avstånd till patienterna
  • Observera god handhygien

SE NEDAN PRECISERADE ANVISNINGAR FÖR BESÖK UNDER PUNKT "FÖR VEM OCH PÅ VILKA VILLKOR"

På avdelningen sköts patienter som kommer från jouren eller från specialsjukvården för fortsatt vård. Avdelningen har 28 patientplatser.

På avdelningen ansvarar en mångprofessionell arbetsgrupp för patientens vård/rehabilitering. Gruppen består av läkare, sjukskötare, närvårdare och fysioterapeuter. Lokalvårdare ansvarar för ordningen i avdelningens utrymmen.

Med ett kundorienterat, individuellt och stöd till självständigt varande och rehabiliterande arbetssätt, är målet att få patienten hem så fort som möjligt. Avdelningen har ett tätt samarbete med fysioterapiavdelningen och hemvården

Gör så här

Anhöriga får besöka patienter som är i livets slutskede eller allvarligt sjuka, men man ska komma överens med personalen om alla besök på förhand. Besök hos patienter i livets slutskede eller hos allvarligt sjuka begränsas till bara en besökare och 30–60 minuter åt gången.

För vem och på vilka villkor

Det rekommenderas att besök med närstående ordnas utomhus, men även besök inomhus är tillåtna.

Man behöver inte längre komma överens om besök på förhand, men bör meddela personalen när man kommer till enheten eller avdelningen. Personalen instruerar besökare före och under besöket så att det kan förverkligas på ett tryggt sätt.

Ni kan ta er anhörig ut för en promenad, eller hen kan komma på besök till er. Under besök utanför enheten bör skyddsdirektiv och skyddsavstånd beaktas. En god handhygien bör följas och näs-munskydd användas, om hälsotillståndet tillåter. Efter hembesök, som räcker över natten eller större familjefester, rekommenderas en veckas frivillig uppföljningstid, då man inte rör sig i de allmänna utrymmen, för att skydda de andra från eventuell exponering eller smitta.

Man får inte efter en utlandsresa komma på besök före karantänstidens slut, om man besökt ett land för vilket rekommendationen är en 14 dagars frivillig karantän efter hemkomsten (eller en kortare karantänstid efter 2 negativa coronatest enligt myndigheternas direktiv)

Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom (hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk) eller magont/diarré.

Kom ihåg god handhygien. Samtliga besökare ska desinficera sina händer före och efter besöket samt vid behov även under besöket.

Gåvor, blommor och kort är tillåtna men besökarna ska komma ihåg god handhygien när de överräcker dem.

Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd.

Håll 2 meters skyddsavstånd till personal och övriga boende/patienter under hela besöket.

På Akut- och rehabiliteringsavdelningen rekommenderar vi fortfarande högst 60 minuters besök, på de andra enheterna begränsas inte besökens längd.

Vid behov diskuterar personalen med de anhöriga och gör en riskbedömning för att hitta trygga lösningar i just deras situation. Då beaktas risken för eventuell exponering, deltagarantalet, lokalens storlek, möjligheten till att iaktta säkerhetsavstånden osv.

Personalen övervakar besöken och kan vid behov ge tilläggsinstruktioner.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För vården debiteras en avgift enligt gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 8.10.2021