suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ägarbyte av vattenanslutningen

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

När fastigheten byter ägare, bör den nuvarande ägaren göra en skriftlig anmälan om överlåtelse till vattenverket. Fastighetens säljare meddelar vattenmätarställningen skriftligt på överlåtelsedagen samt postningsadressen för sändning av slutfakturan.

Om fastigheten har flera ägare ska de alla skriva under avtalet eller ge en fullmakt för ärendet. Om fastighetsägaren är ett företag ska man till avtalet bifoga ett utdrag ur handelsregistret av vilket det framgår vem som har underteckningsrätt.

Hyrestagarens vattenavgifter:

Fastighetens avtal för vattentjänster ingås alltid med fastighetens ägare och det kan inte överlåtas till någon annan. Fastighetsägaren är i sista hand ansvarig för att avtalsvillkoren uppföljs.

Ifall man ändå vill att fastighetens fakturor skickas på hyresgästens namn, bör fastighetens ägare meddela vattenverket skriftligt hyresgästens namn, inflyttningsdatum samt vattenmätarställningen på inflyttningsdagen.

Anmälan görs av fastighetens ägare skriftligt per e-post vattenverket@sibbo.fi

Gör så här

Vi rekommenderar att försäljaren och den nya ägaren tillsammans läser av vattenmätaren och meddelar vattentjänstverket om mätvärdet. Mätvärdet används för att fastställa beloppet på försäljarens slutfaktura. Mätvärdet används även för att fastställa den nya ägarens faktureringsperiod och första mätvärde.

Den nya ägaren ska också skicka vattentjänstverket en kopia av köpebrevet eller lagfarten, varefter vattentjänstverket skickar ägaren ett anslutnings- och bruksavtal per post för underskrift. Den nya ägaren skriver under avtalet.

Du kan meddela uppgifterna genom att fylla i en elektronisk blankett. Blanketten kan också skrivas ut och skickas till Sibbo Vatten per e-post eller brevpost.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 9.12.2020