suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Affärs- och verksamhetslokaler

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Staden hyr ut de affärs- och verksamhetslokaler som staden äger till företag och samfund. Hyresförhandlarna kartlägger de lokaler som är lämpliga för företagens behov, visar lokalerna och tjänstgör i alla skeden som kontaktpersoner. De byggnader och aktielägenheter som staden inte längre behöver säljs i regel på basis av en öppen anbudstävlan. Uppgifterna om de objekt som finns att hyra och de som säljs kan hittas via länkarna nedanför.

För vem och på vilka villkor

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenStadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.8.2022