suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Affärs- och verksamhetslokaler

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Staden hyr ut de affärs- och verksamhetslokaler som staden äger till företag och samfund. Hyresförhandlarna kartlägger de lokaler som är lämpliga för företagens behov, visar lokalerna och tjänstgör i alla skeden som kontaktpersoner. De byggnader och aktielägenheter som staden inte längre behöver säljs i regel på basis av en öppen anbudstävlan. Uppgifterna om de objekt som finns att hyra och de som säljs kan hittas via länkarna i högra kanten på sidan.

För vem och på vilka villkor

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020