suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Adoptionsrådgivning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Område: Borgå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Adoptionsrådgivning får alla som önskar adoptera ett barn i Finland eller utomlands. Adoptionsprocessen startar genom att man deltar i adoptionsrådgivning.

Rådgivningen riktas också till de gravida kvinnor som planerar att ge bort sitt barn för adoption. Även när det gäller intern adoption är det nödvändigt med adoptionsrådgivning.

I Borgå hjälper de socialarbetare som arbetar med barnfamiljer med adoptionsärenden. Adoptionsrådgivningen är gratis.

Adoption betyder att en förälders rättigheter och skyldigheter övergår till barnets adoptivföräldrar. Ett barn får i sin adoptionsfamilj samma juridiska ställning som ett biologiskt barn.

Barnets biologiska föräldrar har rätt att fatta beslut om att adoptera bort sitt barn. Efter förlossningen har barnets biologiska mor en betänketid på åtta veckor innan hon kan underteckna sitt samtycke till adoption. Också faderns samtycke behövs om barnet fötts inom äktenskapet eller om faderskapet fastställts.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).


Gör så här

I Borgå hjälper de socialarbetare som arbetar med barnfamiljer med adoptionsärenden. Adoptionsrådgivningen är gratis.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer som önskar adoptera ska söka sig till adoptionsrådgivningen. Rådgivning kan tillhandahållas av kommuner och organisationer som beviljats tillstånd. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt.

Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp.