suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Adoptionsrådgivning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Adoptionsrådgivning får alla som önskar adoptera ett barn i Finland eller utomlands. Adoptionsprocessen startar genom att man deltar i adoptionsrådgivning.

Adoptionsrådgivningen hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar ...

Gör så här

Ta kontakt med Borgå stads socialarbete för barnfamiljer om du behöver adoptionsrådgivning. Rådgivningen är gratis.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du ensam eller tillsammans med din make önskar ett adoptivbarn ska du eller ni ansöka om adoptionsrådgivning. Du ska också söka dig till adoptionsrådgivningen om du överväger att ge ditt barn för adoption. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna ger råd och hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt. Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. De som överväger att ge sitt barn för adoption får stöd med att fundera på adoptionen och information om olika alternativ.

Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp. Adoptionsrådgivning kan ges av välfärdsområdena, Helsingfors stad och organisationer som beviljats tillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 19.10.2022