suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Adoptionsrådgivning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Adoptionsrådgivning får alla som önskar adoptera ett barn i Finland eller utomlands. Adoptionsprocessen startar genom att man deltar i adoptionsrådgivning.

Adoptionsrådgivningen hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption.

Rådgivningen styr de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst.

Till rådgivarnas uppgift hör också att ta hand om barnets placering i adoptivfamiljen. Socialarbetarna stöder och följer upp barnets anpassning till den nya familjen.

Rådgivningen riktas också till de gravida kvinnor som planerar att ge bort sitt barn för adoption. Barnets biologiska föräldrar har rätt att fatta beslut om att adoptera bort sitt barn. Efter förlossningen har barnets biologiska mamma en betänketid på åtta veckor innan hon kan underteckna sitt samtycke till adoption. Om barnet har fötts inom äktenskapet eller om faderskapet har fastställts behövs också pappans samtycke.

Även vid adoption inom familjen är adoptionsrådgivning nödvändig.

Gör så här

Ta kontakt med Borgå stads socialarbete för barnfamiljer om du behöver adoptionsrådgivning. Rådgivningen är gratis.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer som önskar adoptera ska söka sig till adoptionsrådgivningen. Rådgivning kan tillhandahållas av kommuner och organisationer som beviljats tillstånd. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt.

Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022