suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Åbo stads konstsamling

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Åbo museicentral förvaltar Åbo stads konstsamling. Till samlingen hör flera olika delsamlingar bl.a. Wäinö Aaltonens och Jussi Mäntynens samling och i stadsbilden synlig offentlig konst. Samlingen innefattar totalt ca.10 000 verk. Museicentralen svarar för utökning, underhåll och presentation av konstsamlingen.

Anskaffningens tyngdpunkter är lokal konst, skulptur och Wäinö Aaltonens produktion. Av ...

Servicen tillhandahålls av

Åbo stad

Ansvarig för tjänsten

Åbo stad
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.2.2023