suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

3D-skrivare

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kyrkslätt kommun
Område: Kyrkslätt
Tjänsten erbjuds på: finska

Du kan reservera tid för personlig handledning via e-post kirkkonummen.mesta@gmail.com.

När du kan använda apparaterna på egen hand och klarar dig utan handledning, får du använda apparaterna i Mesta självständigt. Reservera tid via e-post, per telefon (040 126 9458) eller när du besöker biblioteket.

Lamineringsficka

A4 40 cent

A3 80 cent


Gör så här

Reservera tid via e-post, per telefon (040 126 9458) eller när du besöker biblioteket.


För vem och på vilka villkor

Bruksregler

Du kan komma överens om personlig handledning via e-post, per telefon eller genom att besöka biblioteket.

Apparaterna kan reserveras och användas självständigt när användaren behärskar dem. Du kan reservera tid via e-post, per telefon eller i biblioteket. Personalen försäkrar sig om att användaren behärskar apparaten.

Du kan endast reservera en apparat åt gången. Ny tid kan reserveras när föregående har använts.

Om du inte har möjlighet att använda den tid du reserverat bör du avboka den.Du bör själv starta 3D-skrivaren och meddela personalen om du avlägsnar sig medan utskrivningen pågår. Det är på användarens eget ansvar att utskriften lyckas, personalen övervakar inte.

Färdiga utskrifter bör hämtas från biblioteket senast följande öppethållningsdag.

För material skall betalas det pris som nämns i prislistan.

Användaren av apparaterna förbinder sig att följa dessa bruksregler.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Servicen tillhandahålls av: 
Kyrkslätt kommun