suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Yritystuki maaseutualueelle

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea yritystukea toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Perustamistuki

Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimiin, esim.

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen.

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tuki yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun

Jos haluat hankkia jo olemassa olevan yrityksen, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voit saada tukea yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun.

Voit saada tukea 5 000–10 000 euroa. Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.

Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea mm.:

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40%.

EU:n elpymisvaroilla tuettavat yritysinvestoinnit

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan, esimerkiksi:

 • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
 • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
 • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut
 • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis-tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Toimi näin

1) Tutustu ohjeisiin osoitteessa www.ruokavirasto.fi/yritystuet. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.

2) Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua yrityksesi nimissä Hyrrä-asiointipalveluun (https://hyrra.ruokavirasto.fi) tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia yrityksesi nimissä Hyrrä-palvelussa. Jos sinulla on yrityksesi asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä tai YTJ:ssä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa yrityksesi nimissä ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa.

3) Täytä sähköinen hakemus ja liitä tarvittavat liitteet.

4) Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea voi hakea:

• Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö

• Yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta

• Pieni tai keskisuuri yritys

• Maatila

Tuettavaa yritystä koskevat ehdot:

• Yrityksesi sijaitsee maaseudulla

• Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan

• Työntekijöillä on riittävä ammattitaito

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

ELY-keskuksilla ja Leader-ryhmällä on molemmilla käytössä omat valintaperusteet valitessaan rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen.

Leader-ryhmien valintaperusteilla varmistetaan hankkeiden sopivuus paikalliseen strategiaan.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Muut vastuuorganisaatiotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 25.11.2021