suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yritysten kehittämispalvelut: Konsultointi

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Alue: valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet: ruotsi, suomi, englanti

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

Konsultointi-palvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen aihealueeseen, joista räätälöidään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet. Konsultoinnin tuloksena on eri aihe-alueiden analyysi ja raportti sekä jatkosuositukset yritykselle.

Konsultointi-palvelun tavoitteena on yritystoiminnan kehittäminen seuraavien aihealueiden avulla:

1. Kasvu ja uudistaminen: Tukea yritystä kasvutavoitteissaan niin, että sille syntyy kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma sekä selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Kehittää yrityksen strategista suunnittelua ja liiketoimintaa sekä tukea yritystä selviytymään hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista.

2. Tuottavuus ja talous: Tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

3. Markkinointi ja asiakkuudet: Tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä.

4. Johtaminen ja henkilöstö: Tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kartoittamalla johtamisen laatua ja henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä työhyvinvointia.

5. Innovaatioiden kaupallistaminen: Tukea pk-yritystä innovaation kaupallistamisessa kehittämällä liiketoimintaa ja innovaatioiden johtamiseen liittyvää osaamista.

Konsultoinnin kesto ja sisältö määritellään yhteistyössä asiakkaan, ELY-keskuksen asiantuntijan ja palvelun tuottavan asiantuntijan kesken. Minimikesto on 2 päivää ja maksimikesto 15 pv / 3 vuotta.


Toimi näin

ELY-keskus myöntää konsultoinnin hakemuksen perusteella.

Ole yhteydessä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön ennen hakuprosessin aloittamista.

Useimmissa tapauksissa Konsultointi-palvelua hakeva yritys ohjataan ensin liiketoiminnan nykytila-analyysiin (Analyysi-palvelu). Konsultointi-palveluja on mahdollista hakea myös yksittäisinä palveluina edellyttäen, että yrityksen nykytila on hiljattain ja kattavasti arvioitu ja lisäksi suunnitellusta kehittämisestä on hyvä kirjallinen suunnitelma. Esimerkiksi vastikään päivitetty liiketoimintasuunnitelma, jossa myös kehittämiskohteen tärkeys on perusteltu, voi antaa riittävät tiedot.

Hae palvelua sähköisesti. Voit valita palveluntarjoajista yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivan asiantuntijan itse tai yhdessä ELY-keskuksen yhteyshenkilön kanssa.

Saatuasi päätöksen palvelun myöntämisestä valittu palveluntarjoaja vastuuasiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaamisen yrityksessäsi.

Palveluntarjoaja laskuttaa yrityksen maksuosuuden yritykseltä palvelun toteuttamisen jälkeen.

Yleisneuvontaa Konsultointi-palvelusta sekä siihen liittyvää sähköisen asioinnin neuvontaa tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun, uudistumiseen ja tehokkuuteen.

Palvelu on maksullinen.

Konsultointi-palvelun hinta asiakkaalle on 300 € + alv / päivä.


Palvelun toteuttaa: Valtakunnallisesti kilpailutetut palveluntuottajat (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)