suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Lumijoen kunta järjestää tehostettua palveluasumista Palvelutalo Lumilyhdyssä ikäihmisille ja erityisryhmille.Tehostettu palveluasuminen on asumista asumisyksikössä omassa asunnossa. Vuokrasopimuksen ko. asuntoon tekee Lumijoen kunnan vanhustyönjohtaja. Asiakkaalla on tehostettu, jatkuva hoidon ja huolenpidon tarve ja asiakkaan selviytyminen edellyttää ympärivuorokautista valvontaa. Tehostettu palveluasuminen on palvelukokonaisuus, joka kattaa myös seuraavat osa-alueet asiakkaan arjessa:

• Asiakkaan hoidon ja hoivan suunnittelu, koordinointi ja toteutus

• Asiakkaan ja hänen läheisten tarvitseman ohjauksen ja neuvonnan toteutus

• Syöminen, juominen ja lääkehoito

• Peseytyminen, pukeutuminen ja asiakkaan erityistoiminnot

• Toiminnallisuus ja aktiviteetit

• Nukkuminen ja lepo

• Siivous- ja vaatehuoltopalvelut

• Asiakkaan arjen asiointi

Lähtökohtaisesti asiakas asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Tavoitteena on, että asiakas voi asua yksikössä kahden hoitajan avustamana, jollei hoito vaadi jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa tai jatkuvasti erityisiä sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Palvelu perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan heidän omia voimavaroja.

Toimi näin

Hakemus hyvinvointipäällikölle.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi.

Tehostetun palveluasumisen kriteerit: http://www.lumijoki.fi/tiedostot/Perusturva/Tehostetun_palveluasumisen_kriteerit_Ptltk_25.8.2016.pdf

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLumijoen kunta
Palvelusta vastaaLumijoen kunta
Alue Lumijoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lumijoen kunta
Päivitetty: 10.6.2020