suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa ympärivuorokautisesti ja ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Asukas saa tuen ja valvonnan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palveluasumista voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin. Asiakas maksaa vuokran ja muut normaalit asumisen ja elämisen kustannukset. Palveluasumiseen liittyvät tukitoimet ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen toteutetaan Kuopiossa ostopalveluna.

Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu millaista asumispalvelua hän tarvitsee. Ympärivuorokautista asumista järjestetään kaupungin omissa asumisyksiköissä ja lisäksi palvelua ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toimi näin

Vanhusten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Puhelinpalvelun tiedot löydät puhelinasioinnin välilehdeltä.

Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen vanhustenpalveluohjaus(at)kuopio.fi.

Henkilökohtainen asiointi ainoastaan ajanvarauksella.

Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Täytä kirjallinen hakemus, jonka voit tulostaa Kuopion kaupungin vammaispalveluiden nettisivuilta.

Hakemuslomakkeen voit tarvittaessa hakea tai pyytää myös vammaispalveluyksiköstä. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin, fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lausunnon.

Voit laittaa myös sähköpostia osoitteeseen vammaispalvelut (at)kuopio.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämiskriteerit löydät linkeistä vanhusten palveluohjauksen verkkosivuilta.

Palvelu on maksullinen.

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan vuosittain vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Lisäksi asiakas maksaa vuokraa, joka määräytyy asiakkaan ja vuokranantajan keskenään tekemän vuokrasopimuksen mukaan.

Vammaisilla ja kehitysvammaisilla palvelu on maksuton, mutta asiakas maksaa itse vuokran, lääkkeet, ateriat ym. tavanomaiset kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 22.1.2020