suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Lahdelmakoti ja Valkamakoti ovat tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Asumisyksiköiden toimintaa ohjaavat turvallisuus, kodinomaisuus, hyvä perushoito, sekä aktivoivan hoidon perusteet.

Toimi näin

Palveluasumiseen ei haeta sairauden akuutissa vaiheessa, kun hoito on vielä kesken. Palveluasumiseen ei myöskään tarvitse hakea varmuuden varalta. Palveluasumisen tarve tarkastellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Ennen palvelutaloon hakeutumista selvitetään mahdollisuudet kotona asumiseen kotihoidon palveluiden avulla.

Jos haluat tietää lisää asumispalveluista tai niihin hakeutumisesta ota yhteyttä palveluohjaajaan.

Jos olet sairaalassa, voit keskustella hoitajien kanssa huolistasi kotona pärjäämisen suhteen. Hoitajat ovat yhteydessä vanhuspalveluihin jatkohoidon järjestämiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotona asuminen ja kotiin järjestettävät palvelut ovat aina ensisijaisia. Asumispalveluihin hakeudutaan siinä vaiheessa, kun kotona pärjääminen kotiin tuotavien palveluidenkaan avulle ei enää onnistu. Asiakkaalla tulee olla jatkuvaa päivittäistä hoivan tarvetta esimerkiksi turvallisen lääkehoidon, riittävän ravitsemuksen ja hyvän henkilökohtaisen hygienian toteutumiseksi, sekä syy miksei riittävää hoitoa kotona enää voida turvata kotihoidon keinoilla. Lisäksi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaalla tulee olla avun, ohjauksen tai seurannan tarvetta yöaikaan.

Palvelu on maksullinen.

Palveluasumisen maksut koostuvat asumiskuluista, tukipalveluista ja hoivapalvelunmaksusta. Hoivapalvelumaksu määräytyy tulojen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020