suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tehostettua palveluasumista järjestetään kaupungin omana toimintana Rikun ryhmäkodeissa, vanhainkoti Pentorinteessä Kuhmalahdella ja Kukkiakodolla Luopioisissa sekä ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. Tehostettua tilapäistä palveluasumista tarjotaan Pentorinteessä, Kukkiakodolla sekä Rekolan lyhytaikaishoidon yksikössä, joka toimii Apilan tiloissa. Kaupungin vanhuspalvelujen tarkoitus on turvata iäkkäälle ihmiselle edellytykset asua ja elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon ja muiden kotiin annettavien palveluiden käydessä riittämättömäksi, järjestetään hoitopaikka ympärivuorokautisen hoivan yksiköstä.

Toimi näin

Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä vanhusten ympärivuorokautisen hoivapalvelun hakeminen ja myöntämisperusteet.

Hakemukset ohjautuvat vanhushuollon sosiaalityöntekijälle. Hakemukset arvioidaan moniammatillisessa SAS-työryhmässä ja päätöksen tekee vanhushuollon sosiaalityöntekijä SAS-työryhmän arvioinnin perusteella. Hakemukset ja toimintaohjeet löytyvät Kangasalan kaupungin internet-sivuilta. Vanhushuollon sosiaalityöntekijällä on puhelinaika arkisin 9 -10.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arvioon ja kaupungin päättämien palvelun myöntämisen kriteereihin. Lähtökohtana ympärivuorokautisen hoivapaikan saannille on, että kaikki mahdolliset

kotona asumista tukevat palvelut on käytetty ja arvioitu sekä myös eri asumisvaihtoehdot on selvitetty. Myös omaisten/läheisten, yksityisten palvelutuottajien ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palvelu on maksullinen.

Asukas maksaa vuokran, käyttövaroilla lääke-, terveyden-, sairaanhoito- ja muut henkilökohtaiset menot ja asiakasmaksun.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala, Pälkäne
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 20.5.2020