suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hämeenkyrön kunta

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

  • Palvelu
  • Hämeenkyrö
  • Julkinen palvelu

Ikääntyneen henkilön tarvitessa jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, vaihtoehtona kotona asumiselle voi olla asuminen tehostetussa palveluasumisessa. Tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään ensisijaisesti Hämeenkyrön kunnan omissa yksiköissä, Kurjenmäkikodissa ja Siljankodissa. Lisäksi tehostettua palveluasumista järjestetään ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tehostettua palveluasumista kunta järjestää niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ikääntymisen, sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen on vaihtoehtona silloin, kun asiakas ei enää pärjää itsenäisesti omassa kodissaan tai palveluasunnossa kotihoidon ja tukipalveluiden avulla. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa tukena käytetään asiakastietojärjestelmän lisäksi tarvittaessa muita testituloksia/-mittareita. Asiakasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tekee moniammatillinen SAS-työryhmä.

Palvelu on maksullinen.

Asiakkaalta peritään ympärivuorokautisesta hoivasta ja huolenpidosta bruttotulojen mukaan määräytyvä kotihoidon maksua vastaava asiakasmaksu. Lisäksi asiakas maksaa asumisestaan vuokran ja tukipalvelumaksut sekä henkilökohtaiset muut menot.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHämeenkyrön kunta
Palvelusta vastaaHämeenkyrön kunta
Alue Hämeenkyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hämeenkyrön kunta
Päivitetty: 26.10.2020