suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Ympäristösopimus; Kosteikon hoito

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sopimuskausi on 5 vuotta ja se alkaa 1.5. hakuvuonna tai hakuvuotta seuraavana vuonna. Sopimuksen kohde voi olla kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jäänyt maa-ala sekä hoidon kannalta riittävät reuna-alueet. Sopimus voidaan tehdä myös pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta tai kohteista, jotka on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Korvauksen määrä kosteikon hoitosopimuksissa on 450 €/ha/vuosi. Korvausta maksetaan koko maassa.

Voit hakea ympäristösopimusta palauttamalla kyseessä olevan sopimushakemuksen vaadittavine liitteineen ELY -keskukseen viimeistään 15.6.

Toimi näin

Voit hakea ympäristösopimusta palauttamalla kyseessä olevan sopimushakemuksen vaadittavine liitteineen ELY -keskukseen viljelijöiden päätukihaun yhteydessä. Jotta sopimus pysyy voimassa, hae ympäristösopimuksen maksua vuosittain Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B viljelijöiden päätukihaun yhteydessä. Ilmoita myös lohkotiedot vuosittain Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102B.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvausta maksetaan vuosittain sopimusalueella toteuttavista toimenpiteistä. Toimenpiteiden on perustuttava hyväksyttyyn suunnitelmaan. Kosteikon vuosittaisia hoitotoimenpiteitä voivat olla lietteen poisto tarvittaessa ja mahdollisten kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys, patojen ja uoman hoitotoimet, kosteikon tai uoman reuna-alueiden kasvillisuuden niitto ja kasvijätteen poiskorjuu sekä muut vastaavat hoitotoimenpiteet. Luonnonmukaistettujen uomien hoidossa on huolehdittava pohjapadoista, eroosiosuojauksista ja muista vastaavista veden virtaamaa hidastavista rakenteista sekä uoman reuna-alueiden kasvillisuuden säilymisestä tai tulvatasanteiden avoimuudesta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Muut vastuuorganisaatiotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 1.6.2021