suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ympäristöluvan saaneen toiminnan aloittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ympäristöluvan saaneen toiminnan saa aloittaa, kun ympäristölupapäätös on lainvoimainen. Ympäristölupapäätös tulee lainvoimaiseksi, jos päätöksen antamisesta on kulunut 38 päivää eikä siitä ole valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Luvan hakija voi kuitenkin perustellusta syystä hakea oikeutta toiminnan aloittamiselle jo ennen kuin päätös tulee lainvoimaiseksi. Lupaa käsittelevä viranomainen käsi ...

Toimi näin

Mikäli haet oikeutta toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta, perustele hakemuksessa sen tarve. Yleensä pelkkä taloudellinen etu ei ole riittävä peruste. Toiminnan aloittaminen ei saa tehdä muutoksenhakua eli lupapäätöksestä valittamista hyödyttömäksi. Toiminnan aloittamisen jälkeen ympäristö on voitava palauttaa ennalleen vakuussummalla tehtävien toimenpiteiden avulla, mikäli lupapäätöksestä valitetaan ja se valituksen seurauksena kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan.

Mikäli aiot hyödyntää myönnettyä toiminnan aloittamisoikeutta, aseta lupaviranomaisen määräämä vakuussumma alueellisen ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Mikäli lupapäätöksestä ei valiteta tai päätös ei muutu oikeusasteissa, luvan saaja voi hakea vakuuden vapauttamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintovirasto voi myöntää oikeuden toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta sillä edellytyksellä, että toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Luvan saajan on noudatettava ympäristölupapäätöksen määräyksiä.

Mikäli aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan ja oikeuden toiminnan aloittamiseen, luvan saajan tulee ennen toiminnan aloittamista asettaa viranomaisen määräämä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 3.12.2020